Dr Irfan Unal
Kami ada berita baik! Kami sedang menyiarkan promosi baru di mana sesiapa yang membeli di antara 5 produk kami dengan harga minimum RM 150.00, anda akan mendapat percuma 1 anak pokok secara percuma.

Jika sesiapa mahu menjadi agent,iaitu RM 3, 011.00 (5 jenis = 162 Produk) mereka akan mendapat 20 anak pokok stevia dan seminar PERCUMA!!!

Sila lihat Harian Metro, Jumaat, 11 Mac 2011 muka surat 58. Hubungi kami untuk maklumat lanjut serta layari laman web kami @ Announcement


Yang benar,
Dr Irfan Unal
CEO
SteviaSugar Corporation (M) Sdn Bhd
Sweet Life (M) Sdn. Bhd.
Koperasi Sweet Life Malaysia Berhad

www.stevia.my
www.sweetlife.my
www.sweetlifekop.my
0 Responses