Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2010

SteviaSugar CEO, Dr Irfan Unal in NST Newspaper 24th May 2010

Penggunaan Stevia sebagai Pemanis Makanan & Minuman - Sekolah Islam Adni, Ampang, Selangor

Sekolah Islam Adni ditubuhkan pada tahun 1994. Tujuan sekolah ini ditubuhk an adalah untuk memberikan program yang berkualiti dan berpandukan Islam kepada pelajar pra-sekolah sehingga ke peringkat menengah. Sekolah Islam Adni berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan sehingga kini ia mempunyai 1000 pelajar dan 100 guru dari pelbagai negara. Haji Hasni Mohamed merupakan CEO atau Pengetua bagi Sekolah Islam Adni. Selain memainkan peranan dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti dalam pembangunan insan berdasarkan nilai Islam, sekolah ini juga menekankan aspek kesihatan para pelajarnya. Oleh itu, Sekolah Islam Adni menggunakan Stevia sebagai pemanis dalam makanan dan minuman harian yang disediakan untuk para pelajar . Sekolah Islam Adni, Ampang, Selangor Pengetua Sekolah Islam Adni : Haji Hasni Mohamed Antara para guru yang mengajar di Sekolah Islam Adni Pelajar Sekolah Islam Adni Produk SteviaSugar ada dijual di kedai serbaneka Sekolah Islam Adni