Dr Irfan UnalDr Irfan Unal

Sekolah Islam Adni ditubuhkan pada tahun 1994. Tujuan sekolah ini ditubuhk
an adalah untuk memberikan program yang berkualiti dan berpandukan Islam kepada pelajar pra-sekolah sehingga ke peringkat menengah. Sekolah Islam Adni berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan sehingga kini ia mempunyai 1000 pelajar dan 100 guru dari pelbagai negara. Haji Hasni Mohamed merupakan CEO atau Pengetua bagi Sekolah Islam Adni. Selain memainkan peranan dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti dalam pembangunan insan berdasarkan nilai Islam, sekolah ini juga menekankan aspek kesihatan para pelajarnya. Oleh itu, Sekolah Islam Adni menggunakan Stevia sebagai pemanis dalam makanan dan minuman harian yang disediakan untuk para pelajar.
Sekolah Islam Adni, Ampang, Selangor
Pengetua Sekolah Islam Adni : Haji Hasni Mohamed

Antara para guru yang mengajar di Sekolah Islam Adni
Pelajar Sekolah Islam Adni
Produk SteviaSugar ada dijual di kedai serbaneka Sekolah Islam Adni
Para pelajar sedang menikmati hidangan tengah hari yang disediakan dengan menggunakan Stevia


Pelajar-pelajar Sekolah Islam Adni